مشاهده نمرات

مشاهده لیست نمرات

برای مشاهده نمرات ثبت شده خود روی لینک های بالا کلیک نمایید.


آرشیو
پایه هفتم دبیرستان سروش-دوره اول

 

نام آزمایش:آشنایی با وسایل تولید حرارت

وسایل مورد نیاز: چراغ بونزن،چراغ الکلی،تورچ،قوطی فلزی نوشابه

شرح آزمایش:

برای روشن کردن چراغ بونزن به این نکات توجه میکنیم. 1-شیر روی چراغ بسته باشد.2-شیر اصلی گاز را باز میکنیم(خلاف حرکت عقربه  ساعت).3-کبریت را در نزدیکی لوله چراغ شعله ور میکنیم.

4-شیر روی چراغ بونزن را باز میکنیم.چراغ روشن میشود.برای تنظیم اکسیژن ورودی دریچه اکسیژن را چرخانده و رسیدن اکسیژن زا تنظیم میکنیم.

چراغ الکلی برای حرارت های پایین استفاده میشود.

تورچ برای ولید حرارت بالا در فضا های بازبه کار میرود.ضمن اینکه با آن میتوان به قسمت های غیر قابل دسترس حرارت رساند.

نتیجه: رعایت اصول ایمنی در روشن کردن منابع تولید گرما بسیار ضروری است.

 

دانش آموزان خوب مان در پایه هفتم ،قطعا حل و یادگیری همه نمونه سوالات ضمیمه این بخش می تواند کمک بسیار خوبی برای آزمون ریاضی منطقه در نوبت دوم برای شما باشد.

فایل های ضمیمه شده

اسامی نفرات برتر آزمون شماره 2 تیمز مرآت

برای همه دوستان خوب مان در پایه هفتم ، آرزوی کسب موفقیت های بیشتر داریم.

فایل های ضمیمه شده

برنامه امتحانات عملی و شفاهی نوبت دوم

فایل های ضمیمه شده

10 نفر برتر آزمون شماره 6 مرآت اردیبشهت ماه 98

برای همه دوستان خوب مان در پایه هفتم ، آرزوی کسب موفقیت های بیشتر داریم.

فایل های ضمیمه شده

برنامه دوره مطالعاتی هفته سوم اردیبهشت ماه 98

 

1- زمان مطالعاتی دانش آموزان پایه هفتم در هر واحد متناسب با نیاز و  در اختیار خودتان است.

2- مجموع زمان واحدهای مطالعاتی نباید کمتز از2 ساعت در روزشود.

3- زمان انجام تکلیف و مرور در شماره 1 به اندازه نیاز شما خواهد بود و جزو 2 ساعت مطالعه روزانه قرار نخواهد گرفت.

4-واحد شماره 5 کاملا امتیازی بوده و با ضریبی مناسبی در مدت مطالعه ثبت شده در سیستم امتیازی مدرسه درج خواهد شد.

5-واحد شماره ++ صرفا برای کسانی است که 4 واحد قبلی را به دقت و کامل انجام داده باشند.

فایل های ضمیمه شده
فایل های ضمیمه شده

برنامه دوره مطالعاتی هفته اول اردیبهشت ماه 98

 

1- زمان مطالعاتی دانش آموزان پایه هفتم در هر واحد متناسب با نیاز و  در اختیار خودتان است.

2- مجموع زمان واحدهای مطالعاتی نباید کمتز از2 ساعت در روزشود.

3- زمان انجام تکلیف و مرور در شماره 1 به اندازه نیاز شما خواهد بود و جزو 2 ساعت مطالعه روزانه قرار نخواهد گرفت.

فایل های ضمیمه شده

آرشیو
تکالیف پایه هفتم

درس اول و دوم

فایل به صورت فشرده میباشد.

 

درس سوم و چهارم و پنجم

فایل به صورت فشرده میباشد.

 


آرشیو