مشاهده نمرات

مشاهده لیست نمرات

برای مشاهده نمرات ثبت شده خود روی لینک های بالا کلیک نمایید.


آرشیو
پایه نهم دبیرستان سروش- دوره اول

نام آزمایش:آشنایی با وسایل تولید حرارت

وسایل مورد نیاز: چراغ بونزن،چراغ الکلی،تورچ،قوطی فلزی نوشابه

شرح آزمایش:

برای روشن کردن چراغ بونزن به این نکات توجه میکنیم. 1-شیر روی چراغ بسته باشد.2-شیر اصلی گاز را باز میکنیم(خلاف حرکت عقربه  ساعت).3-کبریت را در نزدیکی لوله چراغ شعله ور میکنیم.

4-شیر روی چراغ بونزن را باز میکنیم.چراغ روشن میشود.برای تنظیم اکسیژن ورودی دریچه اکسیژن را چرخانده و رسیدن اکسیژن زا تنظیم میکنیم.

چراغ الکلی برای حرارت های پایین استفاده میشود.

تورچ برای ولید حرارت بالا در فضا های بازبه کار میرود.ضمن اینکه با آن میتوان به قسمت های غیر قابل دسترس حرارت رساند.

نتیجه: رعایت اصول ایمنی در روشن کردن منابع تولید گرما بسیار ضروری است.

 

 نهایی98 استان ها

نهایی97 استان ها

نهایی96 استان ها

 

نهایی 98 استان ها

 

نهایی 97 استان ها

 

نهایی 96 استان ها

نمونه سوالات ریاضی تیمز 

پاسخ نامه


نمونه سوالات علوم تیمز

 پاسخ نامه

 

 

آزمون های استعداد درخشان

 


آرشیو
تکالیف پایه نهم

تکلیف در 2 سطح میباشد.

سطح 1 برای چهارشنبه 24 بهمن و سطح 2 برای شنبه 27 بهمن.


 

 

نمونه سؤال اتحاد و تجزیه 

 نمونه سوال تاریخ نهم

پروژه درس فناوری

فلوچارت یک ماشین حساب ساده( چهار عمل اصلی) را رسم نمایید.

به عنوان مثال 3 متغیر a,b,c را دریافت کند و حاصل a+b , a-b , a*b , a/b  را با توجه به متغیر c  چاپ نماید.

پاسخ خود را  حد اکثر تا تاریخ 97/10/12 به ایمیل taklifefanavari@gmail.com ارسال نمایید.

آمادگی برای امتحان پایان ترم

دانلود نمونه سوالات الگوریتم و فلوچارت


جزوه دانش آموز سامان مقتصدی     جزوه دانش آموز رامین عباسی              جزوه دانش آموز ماهان امیری

              

                                     

   

 

 


 


آرشیو