کادر اداری

عبدالله شیرازی   

    * مدیر و مؤسس مجتمع آموزشی سروش

حسن جیبا

              *مدیریت            

            

امیر بهره مند

  * معاونت اجرایی، انضباطی

 

 

  

               

سید مهدی مظلوم نژادی

  * معاونت آموزشی

مسئول پایه نهم

     

       

 

   سید محمد دهقان منشادی

                                  * مسئول پایه هشتم

 

        

 

            

 

  حسین لیستی

             * مسئول دپارتمان زبان

 

                                 

                                  امیر میرزا پور 

                                 * مسئول واحد IT

 

 

     محمد برازنده

       * مسئول دپارتمان ریاضی

بهزاد مردانی

                * مسئول واحد سروش نما

 

 

محمد سنایی

    * مسئول واحد تایپ و تکثیر

       

                        سید جواد موسوی

                            * مسئول امور تربیت بدنی

 

 

 

 

 

 

                    

 


آرشیو